FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRODUCENTA

  5. Zrealizowane produkcje

  6. Na jakich instrumentach grasz?

  7. Obowiązkowe nagrania referencyjne
  - prosimy o przesłanie linków niewygasających przed 15.03, które pozwolą na odsłuch bez pobierania plików:

  Link 1
  Link 2

  8. Facebook (opcjonalnie)

  9. Instagram (opcjonalnie)

  10. Strona www (opcjonalnie)

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia naboru na Mini Songwriting Camp oraz w celu podania przez Administratora i Organizatora - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS do publicznej wiadomości informacji o uczestnikach Mini Songwriting Camp *
  2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.
  3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Mini Songwriting Camp.

  *Administrator informuje, że wyrażenie zgód jest dobrowolne. Brak udzielenia zgód uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie naboru na Mini Songwriting Camp. Administrator informuje również, że raz udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na ważność przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed jej wycofaniem.

  Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz drogą mailową w ciągu 24 h.