AKREDYTACJE DLA MEDIÓW

  • Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie WNIOSKU AKREDYTACYJNEGO
  • Wnioski należy wydrukować, wypełnić i podpisać, skan wysłać na adres: songwritingcamp.pl@gmail.com
  • Akredytacje wydawane są dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawa prasowego. Brak legitymacji prasowej oraz pieczątki firmowej nie wyklucza przyznania akredytacji.
  • Liczba akredytacji na wydarzenie jest limitowana. Po rozpatrzeniu wniosków akredytowanych dziennikarzy poinformujemy drogą mailową. Akredytacje są bezpłatne Songwriting Camp ZAiKS zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn.
  • Wnioski akredytacyjne są przyjmowane i rozpatrywane najpóźniej na 48 godz. przed wydarzeniem.
  • Przy odbiorze akredytacji należy okazać legitymację prasową oraz posiadać ważny dokument tożsamości. Otrzymany identyfikator Press/Photo/TV potwierdzający akredytację należy nosić przez czas trwania wydarzenia w widocznym miejscu.
  • Ekipy utrwalające wydarzenie sprzętem audiowizualnym i fotoreporterzy zostaną poinformowani o zasadach fotografowania/nagrywania wydarzenia najpóźniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem eventu. Akredytacja upoważnia do wejścia na teren wydarzenia. Otrzymując akredytację dziennikarz jest zobowiązany do podporządkowania się regulaminowi imprezy oraz zaleceń organizatorów.